دیدگاه و ماموریت

دیدگاه:

مقام ولایت پروان مصمم است تحت رهبری حکومت مرکزی، با هماهنگی نماینده های مردم در شورای ولایتی و شورای ملی و ادارات ذیربط و همکاری مؤسسات داخلی و خارجی در راستای حکومتداری خوب تلاش کرده و با ارایه خدمات معیاری شهروندی پروان را به یک ولایت فرهنگی، صنعتی، توریستی و تجارتی تبدیل نموده و یکی از جمله هفت ولایت برتر کشور بسازد.

ماموریت:

تطبیق قوانین و مقررات، ارایه خدمات معیاری شهروندی، نهادینه سازی فرهنگ مردم سالاری و بروکراسی، توجه به تعلیم و تحصیل و توانمند سازی بانوان، انکشاف شهری، رشد اقتصاد و زراعت و زمینه سازی فرصت های کاری برای واجدین شرایط کار مهم ترین رسالت این مقام است.

زبان ازبیگی:

باقیش و  وظیفه:

 

باقیش

پروان ولایتی مقامی، مرکزی حکومت رهبرلیگیده، اهالی نینگ محلی و ملی مجلسده گی وکیل لری، تیگیشلی اداره لر و ایچگی-تشقی اویوشمه لر همکارلیگی بیلن توغری باشقریش یولیده سعی و حرکت قلیب ستاندارد وطنداشلیک خدمت لرینی تقدیم قیلیش آرقه لی پروان نی فرهنگ، صنعت، توریستیک و تجارت ولایتی حالیگه کیلتیریش گه قرارلی دیر.

وظیفه:

قانون و قاعده (کورستمه) لرنی تطبیق، ستاندارد وطنداشلیک خدمت لرینی تقدیم ایتیش، دمکراسی و بروکراسی فرهنگینی مستحکملش؛ تعلیم و تحصیل گه اعتبار قرتیش و عیال لرنی قولب-قوتلش، شهرترقیاتی، اقتصادی وزراعی ایشلرنی یوکسلتیش و ایش شرایط گه موافق کیشیلرگه ایش امکانی یرتیش بو مقام نینگ اینگ مهم وظیفه سی دیر.