ارزش ها و اهداف

ارزش ها:

هیات رهبری مقام ولایت موارد ذیل را از جمله مهم ترین ارزش های مورد نظر خویش می داند:

 • پایبندی به ارزش های اسلامی و ملی؛
 • اطاعت از قوانین و مقررات؛
 • حفاظت از مواد های قانون اساسی؛
 • وظیفه شناسی؛
 • مسؤولیت پذیری؛
 • ارج گذاری به حقوق شهروندی؛
 • احترام به حقوق والای زن مطابق شریعت اسلامی؛
 • مشوره با علماء اهل خبره و اعضای جامعه مدنی و استفاده از نظریات آنها.

اهداف:

مقام ولایت پروان با اصل قرار دادن دیدگاه و ماموریت خویش اهداف ذیل را دنبال می کند:

 • تطبیق قوانین، مقررات و لوایح؛
 • تطبیق استراتیژی های ملی و همچنان آنعده از اهداف بزرگ بین المللی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به تطبیق آن است؛
 • تامین امنیت؛
 • خدمت به مردم؛
 • رشد و انکشاف ولایت؛
 • مبارزه با جهل و انواع بی سوادی؛
 • تعمیم و نهادینه سازی فرهنگ مردم سالاری و حکومتداری؛
 • گسترش روابط مردم با حکومت؛
 • مبارزه با فقر و تبعیض؛
 • مبارزه با انواع فساد؛
 • مبارزه با انواع مواد مخدر؛
 • تامین عدالت اجتماعی؛
 • انکشاف متوازن؛
 • تلاش در گسترش و رشد اقتصاد و زراعت؛
 • تامین رفاه اجتماعی؛
 • فراهم سازی خدمات عام المنفعه به تمام شهروندان.

زبان ازبیگی:

قَدریت لر:

ولایت مقامی رهبرلیک هیأتی قوییده گی غایه لرنی اوزی نینگ اینگ مهم قدریتی اولراق اَتر:

 • قانون و مقررات لرگه اطاعت؛
 • قانون اساسی نینگ منبعلرینی حفاظت ایتیش؛
 • اسلامی و ملی قدریت لرگه پایبندلیک؛
 •   وظیفه گه باغلیلیق؛
 •  مسئولیت نی قبولش؛
 • وطنداش لیک حقلری گه حرمت؛
 • اسلام شریعتی گه موافق شکیلده خاتون لر حقیگه حرمت؛
 • متخصص عالم لر و مدنی جمغرمه اعضالری  بیلن مصلحت و اولرنینگ فکرلریدن فایده لنیش.

هدف لر:

پروان ولایتی مقامی اوزی نینگ قرشلری وظیفه لری گه اساسلنگن حالده، قوییده گی مقصدلرنی کوزه تیب باره دی:

 • قانون، قاعده (کورستمه) و لایحه لرنی تطبیق ایتیش؛
 • امنیت نی تأمینلش؛
 • خلق گه خدمت؛
 • ولایت یوکسلیشی و رواجلنیشی؛
 • جهالت و هر تورلی سوادسیزلیک که قرشی کورش؛
 • دمکراسی و حکومتدارلیک مدنیتی نی عمومیلشتیریش و مستحکملش؛
 • فقیرلیک و کمسیتیش (تبعیض) بیلن کورش؛
 • هرقندی فساد گه قرشی کورش؛
 • هرتورلی مواد مخدرگه قرشی کورش؛
 • اجتماعی عدالتنی تأمینلش؛
 • موازنتلی شکیلده رواجلنیش؛
 • اقتصادیات وزراعت ایشلری یوکسلیشی و کینگیشی بوییچه اینتیلیشلر؛
 • اجتماعی فراوانلیکنی تأمینلش؛
 • عام المنفعه خدمتلرنی برچه وطنداشلرگه فراهم ایتیش.