دفتر تکنالوژی و معلوماتی مقام ولایت

عبدالکریم "عزیزی" مسول تکنالوژی معلوماتی (IT) مقام لایت!

محترم عبدالکریم اقبال فرزند څارنوال عبدالحفیظ عزیزی مسکونه اصلی قریه قلعه ملک دولت شاهی ولسوالی بگرام ولایت پروان میباشد در سال 1370 در یک خانواده متدین در افغان کالونی شهر پشاور تولد شد.تعلیمات دوره ابتدائیه و متوسطه را در مکتب حضرت قیس بن سعد رض به پایان رسانیده و در ماه جوزا سال 1387 دوره ثانوی را در لیسه تجربوی ساینس آی آر سی مقیم پشاور با نمرات عالی به اتمام رسانیده. وهمزمان با تحصیل خود در یکی از کالج های پشاور به آموختن دیپلوم در رشته تکنالوژی معلوماتی (IT)و دیپلوم در رشته نیت ورکینگ آغاز کرد و در ماه سرطان سال 1390هــ دوباره به وطن خود ولایت پروان عودت نمود.
ودریکی از نهاد های آموزشی ولایت پروان به صفت استاد کمپیوتر توظیف شد عبدالکریم اقبال تصمیم گرفت که راه های دیگری را نیز برای خدمت به مردم رنج کشیده خود جستجو کند که این مفکوره باعث شد در ماه سنبله 1390 هـــ از وزارت جلیله محترم معارف جواز نماینده گی انستیتوت را بنام تربیه مهارت های علمی مشعل گرفت و در ولایت پروان تاسیس و افتتاح نمود. و در ماه دلو سال 1390 هــ بر اساس تقاضا مردم شریف بگرام نماینده گی انستیتیوت را بنام آموزشگاه تربیه مهارت های علمی مشعل در بازار غلام علی ولسوالی بگرام افتتاح نمود. عبدالکریم اقبال دلیل تاسیس انستیتوت مشعل و آموزشگاه مشعل را چنین گفت دانش اندوخته خودرا توسط آموزش به جوانان ونو جوانان منتقل کنیم بر این اساس ایجاد این انستیتوت با داشتن استادان مجرب ومسلکی وهم چنان صنوفی درسی مجهز در رشته های مختلف جوانان آموزش می بینند این فعالیت اقبال به 100 ها تن جوانان از نهاد تعلیمی فارغ گردیده اند وصاحب وظیفه دولتی و موسسات شده اند ودیگر فعالیت های اقبال رسیده گی به مشکلات دانش آموزان این ولا و مشوره با خانواده های دانش آموزان در این ولا بوده وآروزیش این است که این نهاد تعلیمی باقی بماند واز طریق این انستیتوت خدمت بر مردم رنج کشیده خود انجام بدهد. در ماه اسد سال 1390 عبدالکریم اقبال به حیث موسس و رئیس انستیتیوت مشعل پروان ایفای وظیفه می نمود ، وی در عرضه جوانان در سیمینار ، محافل و ورکشاپ ها اشتراک ورزیده و بر علاوه وظیفه اش با رسانه های صوتی و چاپی از جمله رسانه چاپی ماهنامه اتحادیه جوانان ، مشعل تابان و مجله انکشاف پروان همکاری داشته ، از جمله سفر ها کشور ایران ، کشور پاکستان و کشور ترکیه نیز داشته . عبدالکریم اقبال از کار گرد و فعالیت ها شان نشانه های زیادی داشته از جمله تقدیر نامه ها از طرف معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ ، مقام ولایت پروان ، ریاست اتحادیه جوانان ، مدیریت انستیتیوت تخنیکی پروان ، مدیریت تنظیم محصلان اسلامی افغانستان وغیره بخش ها نصیب اش شده در ماه حمل سال 1391 به صفت استاد در انستیتوت تخنیکی ولایت پروان تقرر شد. و در سال 1392 بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی آزاد از طرف کمیته اصلاحات اداری و به احکام ارگان های محلی به صفت مسول تکنالوژی معلوماتی مقام ولایت پروان تقرر حاصل نموده ، که مسولیت بیشبرد در مسائیل نرم افزار ، سخت افزار، شبکه سازی (Networking) ، ویرایش ویب سایت مقام ولایت ، کنترول انترنت و در بخش تدریس را بعهد داشته ایفای وظیفه نموده و می نماید.