دیدار والی پروان با معین گرحندوی ،مالی واداری وزارت اطلاعات وفرهنگ

دیدار والی پروان با معین گرحندوی ،مالی واداری وزارت اطلاعات وفرهنگ 
سیده مژگان مصطفوی معین گرحندوی، مالی واداری وزارت اطلاعات وفرهنگ طی سفری به منظور ایجاد جلسه کمیته انکشاف توریزم و همچنان بررسی وضعیت توریزم در ولایت پروان ،با والی پروان دیدار وملاقات نمود.
معین گرحندوی، مالی واداری وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت نموده گفت: ولایت پروان از لحاظ موقعیت جغرافیای یک نقطه اساسی برای جلب سیاحین داخلی و خارجی به حساب می رودکه ، وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور به منظور جلب وحمایت سیاحین و رشد صنعت توریزم در ولایت پروان جلسه کمیته انکشافی را به منظور هماهنگی ولایت با مرکز راه اندازی نموده تا از آن طریق بتواند در این راستا توجه بیشتر صورت گیرد.
معین گرحندوی، مالی واداری وزارت اطلاعات و فرهنگ در ادامه صحبت هایش افزود: به منظور معرفی جاذبه های توریستی هر ولایت پلان های منظمی را طرح نمودیم تا ازطریق همین برنامه ها در رشد صنعت توریزم ولایات کشور توجه شود که امروز ما با تیم کاری خود به ولایت پروان آمدیم تا نیازمندی ها، داشته های توریستی ولایت پروان را شناسایی کرده ،فرصت ها و راه حل را به منظور بهبود رشد صنعت توریزم در هماهنگی با اداره محلی پروان جستجو نمایم.
دگر جنرال فضل الدین والی پروان صحبت نموده ،در مورد وضعیت فرهنگی، ساحات تورستی و مناظر طبیعی و ساحات گردشگری پروان صحبت کرده گفت: در ولایت پروان ساحات خوب تورستی وجود دارد که اداره محلی پروان به منظور رشد بهتر صنعت توریزم طرح های خوبی را ساخته و نیاز به بودجه دارد که باید وزارت اطلاعات وفرهنگ در راستا آن توجه نماید.
والی پروان برای معین وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطر بررسی ساحات و معرفی مناطق باستانی در سطح ولایت پروان وعده همکاری سپرد .
عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات وفرهنگ پروان ضمن آنکه طی پرزنتیشنی وضعیت توریزم را در ولایت پروان به معرفی گرفت گفت: ولایت پروان در کنار سایر ولایات دارای ساحات مشهور توریستی ، آبده های تاریخی، باستانی و جاذبه های طبیعی بوده که سالانه بیشتر از هزاران سیاح عبوری آمدو رفت می کند که فرصت خوبی برای رشد صنعت توریزم در ولایت پروان می باشد.
همچنان در این نشست خواجه روح الله صدیقی شاروال شهر چاریکار در مورد ایجاد مکان های مناسب برای فعالیت زنان و رشد صنایع دستی آنان صحبت کرده، از اعمار یک پارک فامیلی و گذاشتن غرفه های مخصوص برای خانم های تجارت پیشه اطمینان داد