داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان طی سفری به ولایت پروان بامقامات واقشارمختلف این ولایت دیدارنمود

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان طی سفری به ولایت پروان بامقامات واقشارمختلف این ولایت دیدارنمود

مشاورامنیت ملی کشور و هئیت همراه شان درهمایشی که در تپه گلغندی شهرچاریکار به استقبال شان با اشتراک مقامات اداره محلی، جنرالان، سیاسیون، نمایندگان مردم در شورای ملی و شورای ولایتی، روسا ونمایندگان ادارات دولتی اعم ازملکی و نظامی، ولسوالان، قوماندانان جهادی، متنفذین، بزرگان، زنان ،جامعه مدنی وجوانان برگزارشده بود شرکت نمودند.
نخست دگر جنرال فضل الدین عیار والی پروان درکنار آنکه تشریف آوری داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور و هیئت معیتی شان را به ولایت پروان خیر مقدم گفت، درمورد وضعیت امنیتی ، حکومتداری ، برنامه های انکشافی ، اقتصادی واجتماعی صحبت نمود.
والی پروان از تعهدات رئیس جمهور کشورکه در راستای بهبود امنیتی و انکشافی به مردم ولایت پروان نموده بود تشکر نموده ازعملی شدن آن اطمینان داد. 
والی پروان سفر مشاور امنیت ملی را به پروان درچنین شرایط سودمند بیان داشته ،از تلاش های نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت شهروندان و دست آورد های خوب آنان تشکری کرده، توجه مشاور امنیت ملی را در قسمت بهبود امنیت ولسوالی های نا امن پروان وراه اندازی عملیات تصفیوی را خواستار گردید.
غلام بهاءالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان صحبت نموده، سفرمشاور امنیت ملی را نیک دانسته گفت: مردم افغانستان دو موضوع مهم و سرنوشت ساز را پیشرو دارند امید واریم که این پروسه ها به خیر مردم پایان پذیرد.
رئیس شورای ولایتی پروان از حکومت خواست تا انتخابات ریاست جمهوری را به گونه شفاف و عادلانه برگزار کنند و درقسمت تامین امنیت مردم تلاش نمایند.
داکترمحمد شفیع مشفق رئیس بورد نهاد های جامعه مدنی پروان صحبت نموده گفت: مردم پروان در طول تاریخ در کنار نظام ایستادگی نشان داده و همیشه در برابر متجاوزین مبارزه نموده اند واکنون نیز فرزندان شان درچوکات نیروهای امنیتی ودفاعی در34 ولایت کشور به خاطر دفاع از وطن جان های خودرا فدا میکنند.
داکتر مشفق پیشنهاد نمود که ،خانواده های نیروهای امنیتی پروان بیمه صحی شوند وهمچنان تشکیل پولیس پروان افزایش یابد ودرقسمت جلوگیری ازجرایم سیاسی توجه جدی صورت گیرد.
خانم روشنا خالد فعال حقوق زن به نمایندگی اززنان پروان درمورد نقش زنان درنظام صحبت نموده ،خواستار توجه بیشتر دولت به خاطر رشد زنان درعرصه های مختلف گردید.
دراخیر داکترحمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور از استقبال ‌ومهمان نوازی والی پروان ومردم این ولایت تشکرکرده گفت: مردم پروان همیشه درساختار نظام ها ومبارزه دربرابر متجاوزین نقش برازنده داشته اند، و افتخار افغانستان هستند.
مشاورشورای امنیت ملی درادامه صحبتهایش گفت: شورای امنیت ملی کشورنهاد پالیسی ساز درخصوص امنیت کشوربوده ، وهمیشه طرح ها ونظریات مردم را جمع آوری ،واز آن درساختار پلان های امنیتی استفاده میکند ، امروز خوشبختانه مقامات محلی ومردم پروان طرح های جامع سودمند ارایه کردند که به رئیس جمهورکشور پیشکش خواهدگردید.
مشاور شورای امنیت ملی کشور همچنان درمورد پروسه صلح وانتخابات تمرکز نموده افزود : دولت افغانستان صلحی را میپذیردکه صلح واقعی باشد دولت هیچگاه فداکاری های مردم را معامله نمی کند.
مشاورامنیت ملی انتخابات را پروسه مشروعیت بقای نظام خوانده، به برگزاری انتخابات شفاف تاکید کرد.
همچنان مولوی محمدجاوید حنفی رئیس شورای علمای پروان صحبت نموده گفت:علما همیشه ازنظام حمایت میکنند و نظام را نتیجه قربانی های مردم میدانند.
وی همچنان توجه بیشتر دولت را درقسمت امنیت علما خواستار شد .
دراخیر تحایفی که ازسوی اداره محلی پروان تهیه شده بود ، توسط والی پروان برای مشاورامنیت ملی اهدا شد.
همچنان قابل ذکراست که مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با نهاد های جامعه مدنی و زنان ملاقات جداگانه نموده، نظریات و طرح های آنان را به خاطر بهبود وضعیت امنیتی کشور استماع نمود.