کارقیر ریزی سه کیلومتر سرک درشهرک معلمین مرکز ولایت پروان تکمیل وبه بهره برداری سپرده شد

کارقیر ریزی سه کیلومتر سرک درشهرک معلمین مرکز ولایت پروان تکمیل وبه بهره برداری سپرده شد
این سرک صبح امروز توسط دگرجنرال فضل الدین عیار والی پروان، ذکیه سنگین وکیل منتخب مردم پروان درشورای ملی کشور و برخی ازروسا ومسئولین ادارات دولتی با قطع نوار افتتاح وبه بهره برداری سپرده شد.
والی پروان صحبت نموده گفت:بر علاوه 3 کیلومتر سرک دو پل موتر رو به طول 20 متر وعرض 8متر با ساختمان های آب رو آن دراین شهرک به هزینه بیش از 109 میلیون افغانی ساخته شده است.
والی پروان از فعالیت های نماینده گان مردم در ولسی جرگه مبنی بر تلاش های شان ابراز قدردانی نموده ،توجه بیشترآنان را دربازسازی ولایت پروان خواستار شد 
ذکیه سنگین نماینده مردم پروان در ولسی جرگه از باشنده گان شهرک معلمین خواست تا درحفظ ومراقبت سرک شهرک معلمین توجه جدی نمایند.
شهرک معلمین در چند کیلومتری شهر چاریکار موقعیت دارد وپیش از ساخت این سرک باشندگان انجا به مشکلات زیادی مواجه بوده اند که به بهره برداری این جاده مشکلات آنان مرفوع می‌گردد.