محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در راس یک هیات عالی رتبه دولتی به ولایت پروان سفرنمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در راس یک هیات عالی رتبه دولتی به ولایت پروان سفرنمود

رئیس جمهور غنی در جریان این سفر ضمن افتتاح کار پارک های صنعتی و زراعتی باریک‌آب که این پارک در مساحت ۱۰۲۵ جریب زمین اعمار شده است، ۳۴۰ نمره آن برای توزیع آماده است و ۵۶ آن برای سرمایه گذاران توزیع گردیده است افتتاح فاز اول سرک جبل السراج-نجراب و بازدید از پیش رفت کار بازسازی ارگ جبل السراج، با مسوولان ملکی، نظامی و اقشار مختلف این ولایت دیدارهای جداگانه داشت.

در این دیدار، ابتدا دگرجنرال فضل‌الدین عیار والی پروان صحبت نموده: پیشنهادات خویش را در مورد اعمار بندهای آب‌گردان، ساخت لین دوم شاهراه کابل- پروان و سرک بای‌پاس چاریکار، فارم پرورش ماهی، ایجاد سردخانه ها، اعمار بلاک‌های رهایشی و جمنازیوم سرپوشیده ابراز نمود.

وی گفت: که مردم ولایت پروان از پروسه ملی انتخابات ولسی جرگه پشتیبانی می کنند و زن و مرد این ولایت برای اشتراک در این پروسه، آماده اند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، گفت: که فرزندان پروان اعم از افسر، بریدمل، سرباز و جنرال در سراسر کشور در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی از افغانستان حفاظت می کنند.

وی ضمن تشکر از مردم پروان و شورای شمالی به خاطر تحکیم ثبات و نظام، گفت که از قضاوت عادلانۀ مردم پروان و از اینکه نظریات نیک خود را شریک ساختند، تشکر می‌کنم.

رئیس جمهور در خصوص پیشنهادات مردم ولایت پروان گفت: که این پیشنهادات بررسی و طبقه بندی می گردد و در مدت دو ماه، تعهدات خود را اعلام خواهیم کرد.

محمد اشرف غنی گفت: که کار اعمار یک لیلیه در پوهنتون پروان از طرف واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری آغاز می‌گردد. وی افزود که وضعیت ترافیک در پروان، مدیریت کامل می خواهد و در این خصوص طرح واضیح از وزارت امور داخله می خواهم.

همچنان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دردیدارش با استادان پوهنتون و مکاتب ولایت پروان هدایت داد تا به زودترین فرصت زمین مناسب برای انکشاف پوهنتون پروان را مشخص سازند.

همچنان رئیس جمهور کشور در رابطه به نصاب تعلمیی گفت: که با هندوستان به توافق رسیده ایم و نصاب بهترین پوهنتون ها از طریق انترنت به دسترس ما قرار داده می شود و بهترین محصلین پس از سپری کردن یک دورۀ پنج ماهه در هند، سند تحصیلی به دست می آورند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دردیدارش با جوانان و نماینده گان جامعۀ مدنی این ولایت گفت: که فکر مشترک با شما، ارادۀ من را برای ساختن افغانستان چندین برابر می سازد.

وی پروان را سرزمین قهرمانان، مهد علم و زادگاه امام ابوحنیفه خوانده گفت: که پروان بزرگترین مرکز تمدن یونان، کوشانیان و تمدن های دیگر نیز بوده است.

رئیس جمهور از جوانان ولایت پروان به خاطر سهم گیری فعال شان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تشکر کرده گفت: که پروان در جملۀ چهار ولایت کشور است که بیشترین جوانان اش در زیر عَلَم مبارک اردوی ملی و پولیس می فعالیت دارند.

رئیس جمهور کشور گفت :که به خانواده های شهدای پروان رسیدگی می شود.

رئیس جمهور کشور گفت: که ما می خواهیم افغانستان را به چهارراه آسیا مبدل سازیم و ما موقعیت ترانزیتی پروان را زنده می سازیم.

وی پیشنهادات جوانان پروان را در خصوص اهدای زمین به فدراسیون فوتبال آن ولایت مورد تایید قرار داده گفت: که برعلاوۀ آن ده میلیون افغانی به خاطر رونق ورزش در ولایت پروان اهدا می کنیم.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دردیدارش با بزرگان ولایت پروان از قربانی و قهرمانی های جوانان ولایت پروان  در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی به نیکی یاد کرد و از متنفذین این ولایت خواست تا در قسمت ایجاد اردوی منطقوی همکاری و تلاش نمایند.

رئیس جمهور غنی افزود: با توجه به اهمیت ولایت پروان منحیث دروازه صادراتی به آسیای میانه، تونل فعلی سالنگ جوابگو نمی باشد و کار بالای سروی تونل جدید جریان دارد و نیاز است تا امنیت غوربند ها بحیث راه بدیل تامین گردد.

رئیس جمهور کشور بر ایجاد اتحادیه های تولید کنندگان تاکید کرده گفت، با ایجاد اتحادیه ها مشکل قرضه‌دهی حل می گردد و از بزرگان ولایت پروان خواست تا بالای پروسس و صادرات محصولات زراعتی توجه خاص داشته باشند.

همچنان رئیس جمهور غنی گفت: که توسعه فابریکه سمنت جبل السراج و نساجی جبل السراج در اولویت کاری ما قرار دارد و به وزارت فواید عامه هدایت داد تا بالای سروی و دیز سرک حلقوی تُتُم‌دره – دوراهی بگرام کار نماید.

رئیس جمهور غنی در دیدارش با زنان ولایت پروان گفت :که احترام به زنان جز فرهنگ ملی ما می باشد توانمند سازی زنان در محراق توجه حکومت قرار دارد و در ولایت پروان یک باب شفاخانه ۲۰۰ بستر ساخته می شود که ۵۰ بستر آن مختص برای نسایی ولادی می باشد.

رئیس جمهور کشور گفت: در سال جاری در هر ولایت یک لیسه مسلکی ایجاد می گردد و برای زنان پیشنهاد کرد تا در رشته‌های مختلف به تحصیل ادامه بدهند که افغانستان به آن نیاز دارد.

همچنان رئیس جمهور غنی هدایت داد تا در قسمت ساخت کمپلکس برای زنان اقدام صورت گیرد.

همچنان رئیس جمهور کشور از جریان کار بازسازی قصر جبل السراج دیدن نموده، گفت: که به اساس خواست مردم پروان، هدایت دادم تا قصر تاریخی جبل السراج که یکی از افتخارات و جزء میراث های بزرگ فرهنگی ما می باشد، احیا و بازسازی گردد.