دگرجنرال فضل الدین عیاروالی ولایت پروان شام روز گذشته همراه با شمار از بزرگان، شخصیت‌های جهادی، علما و متنفذین ولایت پروان با محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دیدار وگفتگو نمودند.

دگرجنرال فضل الدین عیارشام روز گذشته همراه با شمار از بزرگان، شخصیت‌های جهادی، علما و متنفذین ولایت پروان با محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دیدار وگفتگو نمودند.
دراین دیداربزرگان ولایت پروان مشکلات و خواست های شان را در خصوص تامین امنیت، افزایش شمار پولیس ملی، معارف،
ذکراحداث 27 کیلومترسرک حلقوی شهر چاریکار ولایت پروان در بودجۀ ملی و پرداخت معاش منطقوی برای معلمین این ولایت، بیان داشتند
محمداشرف غنی ریس جمهور اسلامی افغانستان صحبت نموده گفت:: ی...کی ازمهم ترین نکات صحبت های شما برای من این بوده که فرمودین: ملت امروز، ملت دیروز نیست، ملت دیروز اصلاحات غازی امان الله خان را درک نکرد و اما امروز ملت ما عدالت می‌خواهد
ریس جمهورکشور افزود: شما اطمینان داشته باشید که رئیس جمهور خادم ملت است، در اینجا نه پادشاهی مطلقه بوده و نه هم دیکتاتوری حکم‌فرما است، فقط ارادۀ ملت پابرجا ست و تصامیم من دقیق و قاطع می باشد
رئیس جمهور گفت : پیام شما، پیام وحدت ملی است و با حمایت تان از نظام، سرعت بخشیدن تصامیم دراز بین‌بردن بحران ۴۰ ساله درکشورمیباشد که هدف کار ما تهداب‌گذاری بخاطر نسل های آینده کشورمیباشد